Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

12/04/2019 03:06 PMTheo đó, Trung tâm sẽ triển khai “Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH” chính thức từ ngày 03/04/2019.

Để đảm bảo việc nhận được thông tin trên qua hệ thống tin nhắn trả lời tự động không mất phí, các tổ chức, cá nhân vui lòng cung cấp chính xác thông tin số điện thoại di động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc biết để cập nhật lên hệ thống phần mềm nhằm giúp cho việc tra cứu thông tin được thuận tiện và nhận được các thông tin cụ thể như sau:

 
S T T Mục đích Nội dung tin nhắn thương hiệu BHXHVN Thời gian thực hiện Điều kiện để gửi được tin nhắn
1 Gửi thông báo tới đại diện doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp nộp tiền Ví dụ: CN Viện dầu khí VNTT nghiên cứu tìm kiếm thăm dò & khai thác Dầu khí (QW18013) đã nộp 10.000.000 đ. Thông tin liên hệ để được trợ giúp VP Bảo hiểm Xã hội TP HCM. Khi cơ quan BHXH nhận được tiền đóng Đơn vị cung cấp số điện thoại di động của đại diện doanh nghiệp trong dữ liệu đang quản lý trên phần mềm TST.
2 Biến động giảm của người lao động: khi Doanh nghiệp báo giảm cho người lao động hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người lao động. Ví dụ: Kính gửi Bà Đặng Thị Thu Hoài (mã số BHXH: 0113096123), CN Cty TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT Việt Nam Tại Hà Nội đã ngừng đóng BHXH cho Bà từ tháng 11/2018. Nếu có vướng mắc, đề nghị Bà liên hệ với đơn vị để được làm rõ. Tin nhắn được gửi tự động khi có biến động giảm của người lao động Phải có số điện thoại di động của người lao động trong dữ liệu hồ sơ cá nhân trên phần mềm TST
3 Gửi tin nhắn thông báo cho đơn vị/cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH và khi cơ quan BHXH giải quyết xong hồ sơ Ví dụ: 1. Khi nộp hồ sơ:
1.1. Nếu hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ số 06991/2018/08608 đang được xử lý. Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ có vào ngày 06/12/2018.
1.2. Nếu hồ sơ không hợp lệ Hồ sơ số 04548/2018/006 đã bị từ chối do hồ sơ không hợp lệ. 2. Khi giải quyết xong Hồ sơ số 03085_G/2018/00604 đã được giải quyết xong. Vui lòng nhận kết quả giải quyết theo hình thức đã đăng ký.
Tin nhắn được gửi tự động khi đơn vị/cá nhân nộp hồ sơ và khi cơ quan BHXH giải quyết xong Phải có số điện thoại di động của đơn vị/cá nhân trong dữ liệu hồ sơ trên phần mềm TNHS
4 Thông báo cho người tham gia BHYT hộ gia đình trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng 30 ngày Ví dụ: Mã thẻ: HC40101101129425, có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2018. Đề nghị ông/bà gia hạn thẻ để được đảm bảo quyền lợi hưởng BHYT. Gửi tin nhắn trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng 30 ngày Phải có số điện thoại di động của người tham gia trong dữ liệu hồ sơ cá nhân trên phần mềm TST
 
 
             

Mạnh Phú - Phòng Công nghệ thông tin