Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (1)
Chồng tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty xây dựng được 13 tháng thì bị tai nạn lao động và mất ngay sau đó. Lúc chồng tôi mất thì tôi đang mang thai cháu thứ 2 được hơn 6 tháng. Anh chị cho tôi hỏi: Đứa con trong bụng tôi có được hưởng trợ cấp bảo hiểm hàng tháng không? Và được chi ...
Ngày gửi:
07/09/2018
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời