Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (8)
Em đang tham gia BHXH đến nay đã được 6 năm rồi, nay do hoàn cảnh gia đình em không thể tiếp tục tham gia BHXH được nữa. Các anh chị cho em hỏi điều kiện để được hưởng bảo hiểm một lần. Em xin cảm ơn
Ngày gửi:
03/04/2019
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Em ngừng đóng bảo hiểm xã hội được hơn 1 năm rồi bây giờ e muốn thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. Anh chị cho e hỏi mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?
Ngày gửi:
03/04/2019
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Em đóng bảo hiểm xã hội được khoảng 2 năm, bây giờ em không tham gia bảo hiểm xã hội nữa. Cho em hỏi em cần phải làm những hồ sơ gì để được thanh toán bảo hiểm xã hội một lần?
Ngày gửi:
03/04/2019
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Bố của tôi sinh 1955 làm việc cho xí nghiệp nhà nước từ năm 1972 đến 1992 ( vào thời gian này chưa có sổ BHXH) khi bố của tôi nghỉ việc ông chưa nhận được khoản trợ cấp nào từ BHXH cũng như từ Xí nghiệp này (ông có viết đơn xin nghỉ nhưng XN không cho ông nghỉ vì vậy ông tự nghỉ). Năm 1992, ông làm ...
Ngày gửi:
13/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Xin hỏi Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 9 năm 8 tháng, tại ngân hàng, nay việc riêng gia đình tôi mới bắt đầu nghỉ việc hồi đầu tháng 6/2011, đến nay tôi chưa có tìm việc mới, nhưng tôi muốn tham gia tiếp bảo hiểm và tự ý đóng tiếp kể từ lúc bắt đầu nghỉ việc , vậy thủ tục thế nào ...
Ngày gửi:
13/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Đ/v tôi có 01 LĐ nam 9/9/2011 đủ tuổi hưu có thời gian đóng BHXH 35 năm,đã làm thủ tục hưu nhưng đơn vị ký tiếp HĐLĐ dưới 01 năm với mức lương thấp hơn trước và ghi rõ mức lương mới bao gồm các chế độ, trong dó có chế độ BHXH . Hỏi? 1- Người LĐ có phải tham gia đóng BHXH bắt buộc ko? 2- Nếu ko tham ...
Ngày gửi:
13/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
“Tôi sinh năm 1960, đã đóng BHXH 13 năm. Đến năm 2015 mới đủ tuổi nghỉ hưu. Tôi có thể đóng BHXH tự nguyện 2 năm nữa để hưởng hưu được hay không?”. Võ Thị Hoa (Lập thạch, Vĩnh phúc)
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời