Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (9)
Tôi tham gia BHYT liên tục từ đủ 05 năm trở lên nhưng trên thẻ BHYT không có dòng “Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày…”, cho hỏi làm thế nào được hưởng quyền lợi này khi đi khám, chữa bệnh BHYT?
Ngày gửi:
02/07/2015
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Thế nào là thẻ BHYT có giá trị sử dụng?
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Mã thẻ BHYT được hiểu như thế nào?
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm những đối tượng nào?
Ngày gửi:
09/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Những đối tượng nào có trách nhiệm tham gia BHYT?
Ngày gửi:
09/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
Ngày gửi:
09/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT bao gồm những đối tượng nào?
Ngày gửi:
09/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời