• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
05/11/2018
Lĩnh vực:
Sổ BHXH
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Chào anh chị! em có một số thắc mắc về thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội mong các anh chị tư vấn giúp em ạhHiện em có 2 sổ BHXH ở 2 Công ty khác nhau giữa Công ty cũ và Công ty hiện tại của em, giờ em muốn gộp lại thành 1 quyển thì thủ tục và giấy tờ cần những gì ạ? em mong các anh chị giải đáp thắc mắc giùm em ạh.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
05/11/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

Câu hỏi của bạn, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời như sau:
          Theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”.
Theo quy định trên, mỗi người lao động chỉ được phép có một sổ BHXH, trường hợp một người có từ 02 sổ trở lên mà thời gian tham gia BHXH không trùng nhau thì phải làm thủ tục gộp sổ BHXH. Do đó, trong trường hợp này, bạn có 02 sổ bảo hiểm xã hội mà thời gian đóng không trùng nhau nên bạn phải thực hiện thủ tục gộp sổ.
* Hồ sơ gộp sổ BHXH:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ- BHXH, bạn cần nộp các giấy tờ sau để Công ty tiến hành gộp sổ bảo hiểm:
- Tờ khai TK1-TS;
- 2 sổ bảo hiểm xã hội của bạn.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Nơi nộp hồ sơ:
Theo quy định tại Điểm c, Mục 1.1 Khoản 1 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH:
- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.
* Thời hạn giải quyết hồ sơ:
Thời gian cấp lại sổ BHXH căn cứ theo quy định tại theo Khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.