• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
29/01/2019
Lĩnh vực:
Chế độ thai sản
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

(Phạm Thế Huy) Cho em hỏi một chút là e vào công ty làm việc từ ngày 03/9/2018 đến ngày 04/9/2018 được Công ty ký hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm xã hội. Đến ngày 05/01/2019 vợ em sinh cháu và vợ em không tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy cho em hỏi em có được hưởng chế độ thai sản khi mới đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
29/01/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:


Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Đối chiếu với trường hợp của bạn do bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên mà không bị giới hạn về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.