• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
03/04/2019
Lĩnh vực:
Chế độ Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em ngừng đóng bảo hiểm xã hội được hơn 1 năm rồi bây giờ e muốn thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. Anh chị cho e hỏi mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
03/04/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội./.