Danh sách đăng ký, mẫu chữ ký của người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và seri phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã cấp cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2018

16/10/2018 02:49 PM


1. Trung tâm y tế thành phố Phúc Yên - Cơ sở 2 Xuân Hòa:   /uploads/news/2018_10/vb-den-1783_1.pdf

BBT