Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ IVAN

29/10/2019 03:43 PM


A. Các văn bản, thông báo
 
1. Công văn số 3783/BHXH-PC ngày 02/10/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc “Thông báo danh sách các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ IVAN với BHXH Việt Nam” (tải về tại đây).
 
2. Công văn số412/CNTT-PM ngày 15/08/2016 của Trung Tâm Công nghệ Thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc “Thông báo danh sách các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ IVAN với BHXH Việt Nam” (tải về tại đây).
 
3. Công văn số 1138/CNTT-KHDA ngày 27/09/2019 của Trung Tâm Công nghệ Thông tin - Bảo hiểm xã hộiViệt Nam về việc “Thông báo nhà cung cấp IVAN mới” (tải về tại đây)

B. Thông tin chính thức các nhà cung cấp dịch vụ IVAN tại Vĩnh Phúc
 
1. Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT –Vinaphone:
Hotline:1800-1260/61/62.
 Website: http://vnpt-bhxh.vn/
Tên phần mềm IVAN: VNPT-BHXH
Tài liệu hướng dẫn: Tham khảo tại đây.
 
2. Công ty Cổ phần TS24:
Hotline:1900 -6154.
Website:http://www.ts24.com.vn/web/ibhxh/view.ts24.
Tên phần mềm IVAN: iBHXH
Tài liệu hướng dẫn: Tham khảo tại đây.
 
3. Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn:
Hotline:1900 -558872
Website:http://ebh.vn/
Tên phần mềm IVAN:eBH
Tài liệu hướng dẫn: Tham khảo tại đây.
 
4. Công ty Cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam
Hotline:1900 -6139
Địa chỉwebsite:http://baohiemxahoidientu.vn/
Tên phần mềm IVAN:

Mạnh Phú - CNTT