BHXH tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019

29/10/2019 03:46 PM


Vừa qua, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và 20 ngày đầu tháng 10/2019; triểu khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019. Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thu Huyền chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, đây là Hội nghị quan trọng, nhằm đánh giá những tồn tại, khó khăn và vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ 9 tháng và 20 ngày đầu tháng 10/2019 của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2019 đồng chí yêu cầu Giám đốc BHXH các huyện, thành phố; Trưởng các phòng nghiệp vụ tích cực thảo luận và tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể.

Theo báo cáo đánh giá kết quả công tác của BHXH tỉnh, tính đến ngày 20/10/2019: Toàn tỉnh quản lý 5.303 đơn vị, với 1.023.389 người (trong đó: BHXH bắt buộc: 200.707 người; BHXH tự nguyện: 5.103 người; BH thất nghiệp: 186.286 người; BHYT: 1.018.286  người). Đưa tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 32% lực lượng lao động; bảo hiểm thất nghiệp đạt 29% lực lượng lao động và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,3% dân số. Đã thu 135,3 tỷ đồng, lũy kế thu 3.448,2 tỷ đồng, đạt 77,2% kế hoạch BHXH VN giao, đạt 75,8% kế hoạch BHXH tỉnh, tăng 442,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Toàn tỉnh đã cấp được 34.509 sổ BHXH, 316.176 thẻ BHYT. Đã giải quyết hưởng BHXH hàng tháng cho 831 người; BHXH một lần cho 7.307 người; ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 110.651 lượt người; chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho 6.983 lượt người.

BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị bằng việc đa dạng 4 hình thức tiếp nhận và trả kết quả (tại bộ phận 1 cửa, tại Trung tâm hành chính công, giao dịch điện tử và thông qua dịch vụ Bưu chính công ích), duy trì trực làm việc sáng thứ 7 hàng tuần, đồng thời tiếp tục cử 01 cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công. Kết quả: tại bộ phận một cửa của BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 657.392 lượt hồ sơ, tại trung tâm hành chính công là 758 hồ sơ...

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; kết quả cụ thể: Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật khám chữa bệnh BHYT giai đoạn năm 2016-2018 phục vụ Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản về nguồn kinh phí KCB năm 2019 là: Công văn số 858a/UBND-VX1 ngày 31/01/2019 về việc Dự kiến phân bổ dự toán chi phí KCB bảo hiểm y tế năm 2019 cho các cơ sở khám chữa bệnh và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về việc Giao nguồn kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7012/UBND-VX1 ngày 09/9/2019 của về việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020; Văn bản số 7230/UBND-VX1 ngày 16/9/2019 về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Văn bản số 7436/UBND-VX1 ngày 23/9/2019 về việc đánh giá kết quả thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 7 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, tại 9/9 BHXH huyện, thành phố đã tham mưu với UBND huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HSSV năm học 2019-2020.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến của BHXH huyện, thành phố; các phòng nghiệp vụ nêu những đánh giá sơ bộ và một số vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Các ý kiến thảo luận tập trung về các lĩnh vực trọng tâm đều được lãnh đạo BHXH tỉnh ghi nhận, trực tiếp chỉ đạo tại Hội nghị.

Phá biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, kịp thời báo cáo Lãnh đạo BHXH tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương rà soát các nhiệm vụ thực hiện trong 2 tháng cuối năm 2019.  Toàn Ngành BHXH tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, BHXH tỉnh đã trang trọng tổ chức công bố và trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Văn Nguyên – Giám đốc BHXH thành phố Vĩnh Yên kể từ ngày 01/11/2019.

Các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nguyên về nghỉ hưởng chế độ BHXH

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc BHXH tỉnh đã điểm lại quá trình công tác và những thành tích của đồng chí Nguyễn Văn Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Thay mặt Ban Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Nguyên trong suốt thời gian công tác tại Ngành Bảo hiểm xã hội, đồng thời khẳng định, dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên cũng tâm huyết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, góp phần xứng đáng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Nguyên với năng lực và bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình, dù đã nhận Quyết định nghỉ hưởng chế độ vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, cống hiến và đóng góp sức mình cho sự phát triển và lớn mạnh chung của Ngành và đặc biệt là BHXH tỉnh nói riêng.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Giám đốc chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nguyên đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao và chúc đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm tạo điều kiện, sự phối hợp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh và đặc biệt là những người đồng chí, đồng nghiệp công tác tại BHXH huyện Lập Thạch, Bình Xuyên và BHXH thành phố Vĩnh Yên.

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ: Với 41 năm 3 tháng công tác, trong đó có 24 năm công tác trong Ngành Bảo hiểm xã hội là quãng thời gian tươi đẹp và đáng tự hào nhất. Trên cương vị là Giám đốc BHXH huyện Lập Thạch, huyện Tam Dương và sau là Giám đốc BHXH thành phố Vĩnh Yên, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động gắn bó, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí cũng mong muốn sau khi về nghỉ hưởng chế độ, đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, là người công dân, đảng viên tốt và tiếp tục chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước./.

 

Thanh Hoa – Văn phòng