Thực hiện liên thông dữ liệu khai sinh với Bộ Tư pháp

04/12/2019 08:31 AM


Vừa qua Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1232/CNTT-PM gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc liên thông dữ liệu khai sinh với Bộ Tư pháp. Theo đó, để thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên phần mềm đăng ký giấy khai sinh điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đã thực hiện bổ sung thủ tục 603a - Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Cấp thẻ trẻ em dưới 6 tuổi theo thông tư 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT) trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Trung tâm đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

1. Đối với các tỉnh đã chính thức kích hoạt chức năng kết nối, liên thông dữ liệu:

- Thực hiện triển khai nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 1270/BHXH-CNTT ngày 30/9/2019.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em từ dưới 6 tuổi theo hướng dẫn tại công văn số 412/CNTT-PM&CSDL.

 2. Đối với các tỉnh chưa được kích hoạt chức năng kết nối, liên thông dữ liệu: Đề nghị Sở Tư pháp liên hệ Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp hỗ trợ kích hoạt chức năng kết nối, liên thông dữ liệu và tổ chức triển khai các nội dung tại Mục 1 công văn này sau khi Sở Tư pháp được hỗ trợ kích hoạt chức năng kết nối, liên thông dữ liệu.

Mạnh Phú- Phòng CNTT