Đảm bảo hệ thống mạng WAN, thiết bị mạng toàn ngành BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

26/12/2019 03:41 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công văn số 1654/BHXH-CNTT 26/12/2019 về việc đảm bảo an toàn hệ thống mạng WAN gửi BHXH các huyện – thành phố. Theo đó để đảm bảo hệ thống mạng WAN toàn ngành, thiết bị mạng hoạt động ổn định, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Sử dụng thiết bị lưu điện (UPS); nguồn điện riêng để cấp cho hệ thống thiết bị mạng; Đảm bảo nguồn điện cung cấp ổn định, hạn chế tối đa việc mất nguồn điện. Trường hợp có thông báo ngắt điện theo kế hoạch của Công ty Điện lực đề nghị gửi thông báo qua thư điện tử cntt@vinhphuc.vss.gov.vn; Duy trì hoạt động của thiết bị mạng 24/24h (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ). Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố tự ý ngắt điện của thiết bị mạng sẽ bị trừ điểm thi đua theo quy định của BHXH Việt Nam;

Hệ thống quản lý thiết bị mạng WAN

2. Sử dụng thiết bị chống sét cho các thiết bị mạng; Điều hòa để làm mát và chống ẩm cho phòng đặt thiết bị mạng;

3. Khi phát hiện thiết bị mạng hoạt động không ổn định, hoặc nhận được thông báo về sự cố đối với đường truyền cần kiểm tra tín hiệu trên thiết bị và báo phòng CNTT, đơn vị cung cấp đường truyền để nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo hoạt động chuyên môn của các hệ thống phần mềm;

4. Cập nhật thông báo lỗi thiết bị mạng, đường truyền vào Sổ theo dõi nhật ký hoạt động thiết bị ./.

 

Mạnh Phú- Phòng CNTT