Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ năm 2020

17/01/2020 03:39 PM


Chiều ngày 09/01, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố và 100% cán bộ, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Đình Tuấn – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó năm 2019, hòa chung với kết quả của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu đều vượt hơn năm 2018, một số chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của cả nước. Nổi bật ở một số lĩnh vực sau:

Tổng số thu là: 4.588,69 tỷ đồng, đạt 102,71% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; đạt 100,6% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, tăng 467,9 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 80,972 tỷ đồng, bằng 1,81% tổng số phải thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu giảm nợ năm 2019 là: 2,51%).

Toàn tỉnh quản lý 5.440 đơn vị, với 1.037.377 người tham gia.Trong đó: BHXH 212.620 người, chiếm 32,79% lực lượng lao động; BH thất nghiệp 198.676 người,  chiếm 30,5% lực lượng lao động; BHYT 1.031.254 người, đưa tỷ lệ bao phủ lên 92,5% dân số (vượt 6% so với chỉ tiêu tại Quyết định 1167/QĐ-TTg).

Số sổ BHXH năm 2019 cấp được là 42.908 sổ, đưa tổng số sổ BHXH đã cấp là 221.247 sổ, đạt 99,98% trên tổng số lao động tham gia BHXH. Số thẻ BHYT đã cấp được là 431.356 thẻ, đưa tổng số thẻ đã cấp trên địa bàn toàn tỉnh đạt 100% người dân tham gia BHYT.

Giải quyết hưởng BHXH hàng tháng cho 1.032 người. Giải quyết hưởng BHXH một lần là 8.697 người. Giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK: 145.400 lượt người và lập danh sách chi trả chế độ BH thất nghiệp cho 9.412 người và thanh toán chi phí KCB BHYT cho 1.564.440 lượt người…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Năm 2019 khép lại, toàn Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã thành công trên tất cả các lĩnh vực công tác và trong nhiều lĩnh vực công tác toàn Ngành có những bước đột phá mới,  trọng tâm là công tác phát triển đối tượng, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; ứng dụng có hiệu quả CNTT vào tất cả các hoạt động nghiệp vụ, tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, công tác cải cách hành chính  được rút ngắn ngày giải quyết của hầu hết các chế độ và công tác truyền thông được tiếp tục đẩy mạnh… Có được kết quả này là do Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các cấp, các ngành ở địa phương đã nhận thức được vai trò quan trọng của chính sách BHXH, BHYT nên đã có sự phối hợp có hiệu quả với cơ quan BHXH; Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bám sát chỉ tiêu, kế hoạch được giao, chủ động đề ra giải pháp, lãnh đạo toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; Đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm, phát huy dân chủ, lao động sáng tạo, sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh.

Đồng chí mong rằng, năm 2020 với nhiệm vụ công tác ngày càng tăng và khó khăn hơn nhưng với sự quyết tâm chính trị, toàn Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao với một số chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể như: Công tác thu phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao đạt từ 103% đến 105% kế hoạch trở lên; giảm nợ đọng xuống dưới 0,6%; phấn đấu trong năm 2020 tăng mới được khoảng 21.000 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, khoảng 5.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trên 14.000 đối tượng tham gia BH thất nghiệp, khoảng 31.000 đối tượng tham gia BHYT và giải quyết tốt các chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyển lợi của người lao động và người dân…

Đồng chí Cao Văn Lân – Trưởng phòng Giám định BHYT  phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo Báo cáo, các ý kiến thảo luận đã đưa ra giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Phương – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể, công chức, viên chức, người lao động năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Theo đó, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện, thành phố tích cực hưởng ứng và cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Tổ chức cán bộ và BHXH huyện Vĩnh Tường

Ký giao ước thi đua giữa Văn phòng và BHXH huyện Tam Đảo

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Kế hoạch tài chính và BHXH huyện Bình Xuyên

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Chế độ BHXH và BHXH TP Phúc Yên

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Quản lý thu và BHXH huyện Sông Lô

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng với BHXH huyện Yên Lạc

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Cấp sổ thẻ và BHXH huyện Tam Dương

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Giám định BHYT và Phòng Thanh tra -Kiểm tra

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Công nghệ thông tin và BHXH huyện Lập Thạch

Thanh Hoa – Văn phòng