Đảng bộ BHXH tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

17/01/2020 03:48 PM


Chiều ngày 13/01/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Phương – Phó Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Nguyễn Duy Phương – Phó Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh trình bày tại Hội nghị, năm 2019 Đảng bộ BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của BHXH Việt Nam, theo đó Đảng bộ đã lãnh đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, kết quả đạt được như sau:

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: luôn được Đảng bộ quan tâm chú trọng. Vì vậy trong năm 2019 cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã gặt hái được nhiều thành công, với tất cả các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đều hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch của BHXH Việt Nam giao, một số chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của cả nước. Nổi bật ở một số lĩnh vực sau:

Tổng số thu là: 4.588,69 tỷ đồng, đạt 102,71% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; đạt 100,6% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, tăng 467,9 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 80,972 tỷ đồng, bằng 1,81% tổng số phải thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu giảm nợ năm 2019 là: 2,51%).

Toàn tỉnh quản lý 5.440 đơn vị, với 1.037.377 người tham gia. Trong đó: BHXH 212.620 người, chiếm 32,79% lực lượng lao động; BH thất nghiệp 198.676 người,  chiếm 30,5% lực lượng lao động; BHYT 1.031.254 người, đưa tỷ lệ bao phủ lên 92,5% dân số (vượt 6% so với chỉ tiêu tại Quyết định 1167/QĐ-TTg).

Số sổ BHXH năm 2019 cấp được là 42.908 sổ, đưa tổng số sổ BHXH đã cấp là 221.247 sổ, đạt 99,98% trên tổng số lao động tham gia BHXH. Số thẻ BHYT đã cấp được là 431.356 thẻ, đưa tổng số thẻ đã cấp trên địa bàn toàn tỉnh đạt 100% người dân tham gia BHYT.

Giải quyết hưởng BHXH hàng tháng cho 1.032 người. Giải quyết hưởng BHXH một lần là 8.697 người. Giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK: 145.400 lượt người và Lập danh sách chi trả chế độ BH thất nghiệp cho 9.412 người và thanh toán chi phí KCB BHYT cho 1.564.440 lượt người…

Về công tác xây dựng Đảng:

Đảng bộ luôn đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên lên hàng đầu, luôn nêu cao tinh thần học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua việc lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ đảng viên BHXH tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và luôn yên tâm công tác.

Việc xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ BHXH tỉnh luôn quan tâm xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ; Thực hiện tốt việc thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư; Thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng; Duy trì nghiêm túc lịch sinh hoạt hàng tháng đối với Đảng ủy, các Chi bộ; Duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ …

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện, giám sát theo đúng kế hoạch đã xây dựng, đồng thời thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:  Đảng bộ lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng như: Công đoàn, Hội CCB, Chi đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết vững mạnh trong cơ quan…

Tại Hội nghị đã cùng nhau thảo luận và đồng tình, nhất trí cao với bản dự thảo báo cáo.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định Công nhận xếp loại Chi bộ, đảng viên năm 2019 và Quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, Đảng bộ BHXH tỉnh Công nhận 11 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tặng Giấy khen cho 02 tập thể Chi bộ được công nhận Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và Tặng Giấy khen cho 23 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; công nhận 81 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ trao tặng Giấy khen cho 02 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ và đồng chí Nguyễn Duy Phương – Phó Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh trao tặng Giấy khen cho các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ và đồng chí Nguyễn Duy Phương – Phó Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh trao tặng Giấy khen cho các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của Đảng bộ BHXH tỉnh trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí đã gửi lời cảm ơn tới các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2019. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng bộ tin tưởng, trong năm 2020 Đảng bộ cơ quan BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Thanh Hoa – Văn phòng