Đại hội Chi bộ phòng Thanh tra –Kiểm tra lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2023

03/03/2020 08:52 AM


Vừa qua, Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh; đồng chí Lê Đình Tuấn – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh tới dự và chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, TUV, Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ phòng Thanh tra – Kiểm tra đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác Chỉ đạo của Bí thư Chi bộ. Báo cáo đã nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời báo cáo cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2023.

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn Đại hội đã tổ chức thảo luận trong đó tập trung vào nội dung về giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giải pháp nâng cao công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo đoàn thể của Chi bộ. Các tham luận đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời đóng góp những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tế của Chi bộ.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng bộ BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ ghi nhận và biểu dương những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 đồng thời động viên Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2020-2023.

Thay mặt cho Chi bộ, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ phòng Thanh tra - Kiểm tra tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh, đồng thời đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo từ cấp Ủy đảng cấp trên để đạt được những thành tích cao hơn trong công tác đảng cũng như công tác chính quyền.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023

Trên tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí, trong đó: đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Hoàng Hiển - Phó Trưởng phòng giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Quốc Cường - Chuyên viên giữ chức danh Chi ủy viên.

Đại hội Chi bộ - sự kiện chính trị quan trọng của Phòng Thanh tra - Kiểm tra đã diễn ra tốt đẹp, giản dị nhưng trang nghiêm, là nguồn động lực tinh thần khích lệ các đảng viên tiếp tục kiên định phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ kêu gọi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc./.

Hoàng Hiển - Phòng Thanh tra - Kiểm tra