Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tích cực triển khai các biện pháp cấp bách trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trong thời gian dịch bệnh Covid-19

07/04/2020 10:13 AM


Tình hình bệnh dịch Covid -19 diến biến ngày càng phức tạp, có nhiều mối nguy hiện đến tính mạng, sức khỏe con người. Cùng với các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương và toàn ngành BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực, tích cực thực hiện nhiều biện pháp cấp bách để “thực hiện nhiệm vụ kép”, vừa chủ động phòng ngừa dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi cho người dân và đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tình hình bệnh dịch Covid -19 diến biến ngày càng phức tạp, có nhiều mối nguy hiện đến tính mạng, sức khỏe con người. Cùng với các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương và toàn ngành BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực, tích cực thực hiện nhiều biện pháp cấp bách để “thực hiện nhiệm vụ kép”, vừa chủ động phòng ngừa dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi cho người dân và đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ phận một cửa BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Bên cạnh đó, đã triển khai nghiêm nội dung công văn số 1061/BHXH-PC ngày 31/3/2020, công văn số 1068/BHXH-PC ngày 01/4/2020 của BHXH Việt Nam về tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid -19, thực hiện đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua giao dịch điện tử; bố trí cán bộ, viên chức thường trực thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận 1 cửa với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Phối hợp với Bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trong thời gian giãn cách xã hội (từ 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020) phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.

Ngoài ra, để đảm bảo kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã chủ động triển khai Công văn số 1071/BHXH-BT ngày 01/4/2020 của BHXH Việt Nam; thông báo đến các Đại lý thu BHXH, BHYT nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, nếu người tham gia BHYT đã nộp tiền cho Đại lý thu, mà Đại lý thu chưa thể nộp ngay cho cơ quan BHXH thì nhân viên Đại lý thu thực hiện gửi tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia. Việc nộp tiền của Đại lý thu cho cơ quan BHXH sẽ được thực hiện ngay sau ngày 15/4/2020 (thời điểm hết thời hạn thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg) theo quy định. Cơ quan BHXH thường xuyên bố trí cán bộ cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và bố trí cán bộ trực tiếp thu tiền của người dân trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do Đại lý thu không thể thực hiện việc thu tiền vì lý do bất khả kháng.

Lịch sử loài người đã chứng minh “nhân định thắng thiên”; trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến khó lường, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc luôn chủ động và không ngừng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ để phục vụ nhân dân tốt nhất, đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia; đồng thời tuân thủ nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ, của Tỉnh, của Ngành về phòng, chống dịch bệnh với niềm tin một ngày không xa nữa dịch bệnh Covid -19 sẽ bị đẩy lùi./.

Hương Lan – Trưởng phòng TT và PTĐT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN