BHXH tỉnh Vĩnh Phúc tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19”: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

08/04/2020 05:47 PM


Là đơn vị BHXH cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách, làm lan tỏa và nhân lên những giá trị nhân văn, tốt đẹp của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh tổ chức tốt nhiệm vụ chính trị, BHXH tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các phòng trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách do Trung ương, địa phương và Ngành BHXH Việt Nam phát động; trong đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh đều thể hiện sự chia sẻ và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc.

Trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các Ngành, thời gian qua, BHXH tỉnh đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp chung tay phòng chống dịch Covid -19 trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như trong việc thực hiện các quy định an toàn sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tại nơi làm việc và nhân dân đến giao dịch về BHXH, BHYT.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân phòng, chống dịch Covid -19” của Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; BHXH tỉnh đã triển khai và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chia sẻ cộng đồng, ủng hộ tinh thần, vật chất chung tay phòng, chống dịch Covid -19. Theo đó, cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, 267/267 cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong toàn đơn vị đã thực hiện ủng hộ 1/2 ngày lương với tổng số tiền ủng hộ là 32 triệu đồng. Đồng thời, BHXH tỉnh đã phát động đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động tại BHXH tỉnh và 9/9 BHXH huyện, thành phố nhắn tin hưởng ứng phát động “Toàn dân phòng, chống dịch Covid -19” theo cú pháp: CV n gửi 1407 và lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia đến người thân và cộng đồng xã hội. Ngay sau khi phát động, đã có 241 tin nhắn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền ủng hộ là 12,76 triệu đồng; trong đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhắn tin ủng hộ nhiều lần.

Cán bộ, viên chức BHXH tỉnh Vĩnh Phúc nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

 Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn thực hiện nhiều hình thức ủng hộ riêng theo các chương trình phát động khác và tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19. Đây là thực sự là những hành động thiết thực, cụ thể và rất cần thiết ngay lúc này nhằm góp phần tiếp sức đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” như lời Thủ tướng Chính phủ đã phát động, BHXH tỉnh đã thể hiện trách nhiệm là “một pháo đài”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là “một chiến sỹ” trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Bằng “hành động nhỏ”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh đã góp phần đem lại  “ý nghĩa lớn”, chung sức, chung lòng cùng các cấp, các ngành và toàn dân tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để sớm đẩy lùi dịch COVID-19, mang lại sự bình an cho nhân dân và tiếp tục chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển./.

Hương Lan – TP Tuyền thông và PTĐT