BHXH TỈNH VĨNH PHÚC ĐẨY MẠNH CCHC HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

14/05/2020 09:19 AM


Với mục tiêu xây dựng ngành BHXH phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, trong năm 2019, BHXH tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác CCHC, lấy CCHC làm điểm nhấn và là đòn bẩy quan trọng tạo nên sự đột phá trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Viên chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC thuộc Văn phòng hướng dẫn đối tượng làm thủ tục

Theo số liệu báo cáo của BHXH tỉnh trong nhiều năm gần đây cho thấy: năm 2017 BHXH tỉnh quản lý trên 4,3 nghìn đơn vị; năm 2018 quản lý gần 4,8 nghìn đơn vị, năm 2019 quản lý trên 5,4 nghìn đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng kéo theo số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ chính sách; công tác giám định BHYT… cũng tăng theo, trong khi đó số lượng biên chế giảm, đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ, viên chức của Ngành. Trong bối cảnh đó, để thực hiện được mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp thì không chỉ cần sự nỗ lực của cán bộ, viên chức; sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, thống nhất trong toàn Ngành mà còn phải kể đến vai trò hết sức quan trọng của công tác CCHC.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh đã triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Ngành và văn bản thuộc thẩm quyền, trên cơ sở đó thực hiện cắt giảm được 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách, đưa số thủ tục hành chính hiện đang áp dụng xuống còn 27 thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính này chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính theo đúng quy định, tuyệt đối không đặt thêm các thủ tục khác ngoài quy định, cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Năm 2019, BHXH tỉnh đã thực hiện liên thông các phần mềm trong xét duyệt, thẩm định quyết toán và lập báo cáo tài chính ngành, các phần mềm trong quản lý chi khám chữa bệnh BHYT; đưa vào ứng ụng hiệu quả phần mềm quản lý hoạt động thanh tra kiểm tra phiên bản 1.0, đưa tổng số phần mềm đang áp dụng là 16 phần mềm. Các phần mềm này đã có sự liên thông, kiểm soát lẫn nhau, liên tục được cải tiến cập nhật với nhiều tiện ích và chức năng thông  minh, góp phần quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia và thụ hưởng, tránh hiện tượng trùng sổ BHXH, khắc phục hiện tượng một người có nhiều thẻ BHYT và ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Để giúp người dân, người lao động chủ động hơn trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, từ tháng 4 năm 2019 cơ quan BHXH đã chính thức triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện với việc tra cứu thời gian tham gia BHXH, thời hạn sử dụng thẻ BHYT, tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ bằng cú pháp tin nhắn theo đầu số 8079. Qua đó góp phần tích cực trong việc phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

          Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, BHXH tỉnh đã thực hiện giảm được 02 đầu mối: phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC và BHXH thành phố Vĩnh Yên. Bên cạnh đó, đã tăng cường phân cấp cho BHXH các huyện, thành phố trong công tác quản lý thu, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, thành phố; phân cấp trong công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả và quản lý người hưởng các chế độ BHXH, quản lý đối tượng và in, cấp đổi thẻ BHYT nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

          Xác định con người là yếu tố then chốt trong công tác CCHC, bên cạnh việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, viên chức toàn diện về mọi mặt như: lý luận chính trị, quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ… BHXH tỉnh, đặc biệt trực tiếp đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, giáo dục đội ngũ cán bộ, viên chức về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, đổi mới tác phong làm việc khi tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, người dân, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BHXH tỉnh đã tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng về thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kiểm tra cán bộ, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện đánh giá xếp loại, khen thưởng trên cơ sở kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…

Năm 2019, BHXH tỉnh vinh dự được UBND tỉnh đánh giá đứng thứ Nhất về xác định chỉ số CCHC trong nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Sự quan tâm, ghi nhận này cùng với những phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua sẽ là nguồn động viên to lớn để BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, tất cả vì mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

Trần Phương Lan – Phòng Tổ chức cán bộ