BHXH tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

21/05/2020 04:01 PM


Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 15/5/2020 của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; Ngày 19/5/2020, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc và Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch liên tịch số 548/KHLT-BHXH-BĐ tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, bắt đầu từ 8h00 ngày 23/5/2020, cùng với điểm cầu Trung ương và 62 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tại Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đồng bộ tại 9/9 địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh nhằm huy động đông đảo các lực lượng cùng phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 BHXH Việt Nam giao.

Ảnh minh họa

Lễ ra quân được tổ chức bằng hình thức tuyên truyền lưu động, trong đó mỗi địa bàn huyện, thành phố sẽ tổ chức một đội tuyên truyền lưu động (01 đội tuyên truyền lưu động có thể chia làm nhiều nhóm theo đặc thù của từng địa bàn). Sau Lễ phát động tại Trụ sở Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện, thành phố, lực lượng diễu hành, cổ động, tuyên truyền, tư vấn bao gồm những cán bộ, viên chức thuộc cơ quan BHXH, công nhân viên của Bưu điện sẽ sử dụng các phương tiện giao thông có gắn các thông điệp truyền thông tiếp tục chia nhóm đi tuyên truyền, vận động theo tuyến trên địa bàn các huyện, thành phố. Chủ đề truyền thông của Lễ ra quân là “Chính sách BHXH- Điểm tựa an sinh của NLĐ và nhân dân”, nội dung sẽ bao gồm truyền thông về các chế độ BHXH; về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của NLĐ và nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”…

Đây là một nội dung quan trọng trong công tác truyền thông chính sách BHXH nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW; tăng cường vai trò, trách nhiệm toàn hệ thống chính trị của tỉnh trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng người nông dân và NLĐ khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia. Từ đó, thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội.

Mục tiêu của Lễ ra quân là dự kiến sẽ phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, tối thiểu 50 người/huyện, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm.

Toàn cảnh Lễ ra quân sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Livestream trên Fanpage của Bưu điện tỉnh; đồng thời sẽ được các cơ quan thông tấn báo chí địa phương như Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử đưa tin tuyên truyền./.

Phòng TT và PTĐT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN