Kết quả hoạt động Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2019

12/03/2020 07:38 AM


Nhằm tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020. Theo đó, vừa qua BHXH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng thời giao chỉ tiêu và ký Hợp đồng với các đại lý thu UBND xã, phường; ký Phụ lục Hợp đồng tuyên truyền và phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN với Đại lý thu Bưu điện.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đình Tuấn – Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Giám đốc Bưu điện thành phố Vĩnh Yên; Lãnh đạo UBND xã, phường; Nhân viên Đại lý thu UBND xã, phường; cùng 100% viên chức Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên, công tác BHXH, BHYT được triển khai tích cực, hệ thống các đại lý thu BHXH, BHYT được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động và đem lại những kết quả nhất định. 9/9 địa bàn xã, phường đều có Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 13 điểm thu và 15 nhân viên Đại lý; bên cạnh đó, hệ thống Đại lý Bưu điện có 9 điểm thu với 9 nhân viên Đại lý. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác truyền thông giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về chính sách BHXH, BHYT, vận động phát triển các nhóm đối tượng BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. 

Ý kiến của đại biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu tích cực thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Lê Đình Tuấn – Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Tuấn – Phó Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận những kết quả mà các đại lý đã làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong những năm qua. Theo đó, số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng có sự đóng góp rất tích cực của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT. Các đại lý thu tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đưa chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Nhiều đại lý đã bám sát cơ sở, trực tiếp đến từng hộ dân để vận động, nhắc nhở khi thẻ BHYT gần đến thời gian gia hạn...

Để phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại lý thu, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đại lý thu cần tiếp tục tham mưu kịp thời cho chính quyền các xã, thị trấn chủ động trong việc kê khai, quản lý người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn nữa.

Đồng chí hi vọng rằng với sự quyết tâm của cơ quan BHXH cũng như các Đại lý thu BHXH, BHYT cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác BHXH, BHYT nói chung và các chỉ tiêu về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng trong năm 2020 sẽ được hoàn thành, góp phần đưa chính sách của Đảng và nhà nước vào cuộc sống và thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị đã thực hiện ký kết Hợp đồng Đại lý thu 3 bên giữa BHXH tỉnh - Bưu điện thành phố Vĩnh Yên - UBND xã, phường. Theo đó, Đại lý thu Bưu điện thành phố sẽ được cơ quan BHXH giao nhiệm vụ theo nội dung công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam.

Một số hình ảnh ký kết Hợp đồng Đại lý thu 3 bên giữa BHXH tỉnh - Bưu điện thành phố Vĩnh Yên - UBND xã, phường:

Nguyễn Thị Thanh Hoa - Phòng Truyền Thông và Phát triển đối tượng