Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (72)
Trích yếu: BỘ THỦ TỤC ISO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Ngày ban hành:
22/11/2017
Ngày có hiệu lực:
22/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: C79a-HD: Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: D05-TS: Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: C16-TS: Quyết định V/v hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực