Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (526)
Trích yếu: Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH phiên bản 1.0
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cáo năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ ban hành chương trình hành động của BHXH VN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
01/02/2020
Ngày có hiệu lực:
01/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Tổ công tác về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực