Số / Ký hiệu: 99/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
Loại văn bản:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Bảo hiểm Xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
TGĐ Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
28/01/2015
Ngày có hiệu lực:
28/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
99/QĐ-BHXH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN