Số / Ký hiệu: 1135/KH-UBND
Trích yếu: Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
Loại văn bản:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Bảo hiểm Xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
PCT Vũ Việt Văn
Ngày ban hành:
13/02/2018
Ngày có hiệu lực:
13/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1135/KH-UBND: Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
Nội dung trong tệp đính kèm