Số / Ký hiệu: 320/BHXH-VP
Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Văn bản pháp luật
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Thu Huyền
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
320/BHXH-VP: V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm