Số / Ký hiệu: 1326/BHXH-PC
Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Văn bản pháp luật
Người kí:
Đào Việt Ánh
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1326/BHXH-PC: V/v tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung trong tệp đính kèm