Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (603)
Trích yếu: Phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp Xã, cơ quan đăng ký thường trú và cơ quan BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày có hiệu lực:
31/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày có hiệu lực:
31/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện Thông tư số 56/2017/TT- BYT
Ngày ban hành:
07/09/2020
Ngày có hiệu lực:
07/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành mẫ Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày có hiệu lực:
18/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày có hiệu lực:
29/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
26/07/2020
Ngày có hiệu lực:
26/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về BH tai nạn LĐ, BNN bắt buộc
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
15/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi hợp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực