Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (603)
Trích yếu: Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông
Ngày ban hành:
11/11/2011
Ngày có hiệu lực:
11/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
20/10/2011
Ngày có hiệu lực:
20/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
21/10/2011
Ngày có hiệu lực:
21/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh
Ngày ban hành:
14/11/2011
Ngày có hiệu lực:
14/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
Ngày ban hành:
26/06/2007
Ngày có hiệu lực:
26/06/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Ngày ban hành:
10/09/2007
Ngày có hiệu lực:
10/09/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giải quyết khu vực phụ cấp một lần
Ngày ban hành:
02/11/2011
Ngày có hiệu lực:
02/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
14/02/2011
Ngày có hiệu lực:
14/02/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực